cursuri formare mediere

Learning Mediation Training

0722.351.924, 0726.087.904

I//Cand se poate apela la mediere?

Partile pot apela la procedura medierii atat anterior, cat si ulterior declansarii unui proces în instanta, la organele de cercetare sau urmarire penala în cauzele în care impacarea partilor este posibila prin lege, atat din propria initiativa, cat si la recomandarea acestora.
În cazul în care conflictul a fost soluationat prin procedura medierii, instantele sau organele de cercetare penala vor lua act de aceasta vointa a partilor, pronuntand o solutie corespunzatoare cu dorinta acestora.

I//Ce tipuri de cauze pot fi mediate?

Majoritatea cauzelor civile si penale (plangere prealabila sau latura civila) pot fi mediate, inclusiv acele dispute care implica relatii de familie, comerciale, comunitare, de munca sau consumator-agent economic. Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator fixeaza cadrul legal al cauzelor care pot fi rezolvate prin mediere.

I//Pot sa vin cu avocatul la mediere?

Rolul avocatilor în desfasurarea procedurii de mediere este foarte important. Avocatul informeaza partea pe care o asista asupra procedurii de mediere, putandu-i ajuta în alegerea mediatorilor, asistandu-i în timpul procedurii de mediere si ajutand la redactarea întelegerii rezultate din mediere.

I//Cat costa medierea?

Onorariul mediatorului se stabileste de mediator, în functie de numarul de parti si de complexitatea cazului si se negociaza cu partile implicate în disputa.

I//Care sunt conditiile necesare pentru a fi mediator autorizat?

Conform legii 192/2006, poate fi mediator persoana care îndeplineste urmatoarele conditii: are capacitate deplina de exercitiu; are studii superioare; are o vechime în munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere; este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati; se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitive pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei; a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere; a fost autorizata ca mediator, în conditiile prezentei legi. Toate persoanele care îndeplinesc aceste conditii vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de Mediere dupa achitarea taxei de autorizare.

I//Trebuie sa ai studii juridice pentru a putea urma cursurile de formare în domeniul medierii?

Nu. Participantii la aceste cursuri au studii si ocupatii diferite, respectiv: contabili, doctori, profesori, gospodine, studenti, etc. Este adevarat ca multi dintre cei care vin la acest curs sunt avocati sau juristi, dar cursul se bazeaza pe notiuni generale de mediere si multe dintre jocurile de rol, ce reprezinta partea practica a acestui curs, sunt inspirate din cazuri reale. Cu toate acestea, cursul se adreseaza unui public mult mai larg, de fapt, tuturor celor care au de a face cu conflicte în mod regulat.

I//Prezenta este obligatorie la aceste cursuri?

Da, prezenta este obligatorie. Conform Standardului de Formare a mediatorului aprobat prin hotararea nr. 12 din 7 septembrie 2007 a Consiliului de Mediere si publicata în Monitorul Oficial nr. 713 din 22 octombrie 2007, participantii trebuie sa fie prezenti pe întreaga durata a programului de formare a mediatorilor. În cazuri exceptionale, acestia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului. Durata unui curs de formare este de 80 de ore, astfel participantul poate lipsi maxim 8 ore din totalul orelor de curs.

I//Ce metode de învatare sunt utilizate în cadrul cursului de mediere?

Cursul pentru formare de mediatori organizat de catre Centrul de Mediere din Craiova utilizeaza, ca metoda de lucru, metoda interactiva, cursantii fiind în permanenta încurajati sa intervina cu întrebari, opinii, sugestii, propunand chiar noi subiecte de dezbatere, în scopul de a aprofunda cunostintele transmise si de a crea discutii cat mai constructive.

Fondatori

Ignat & Ignat Formator mediere: Claudiu Ignat

Carti

Ghid de mediere Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor(ADR) Medierea - Standarde și proceduri Revista Medierea - Nr. 1/2010 Ghid de negociere

Parteneri

  • PARTENER
  • Baroul Dolj
  • cmediere.ro
  • unmr.ro
  • juridice.ro
  • lexignat.ro
  • World's Leading Mediation Information Site
  • editurauniversitara.ro
  • ujmag.ro