cursuri formare mediere

Learning Mediation Training

0722.351.924, 0726.087.904

Bucuresti, curs de formare mediatori autorizati conform legii 192/2006, modificata in 2020. Perioada 20.01.2020-02.02.2020

Tip curs: Formare iniţială

Perioada: 20 Ian 2020 - 02 Feb 2020

Locatie: Bucureşti, Bucureşti

Pret: 3500 Lei

Learning Mediation Training va invita sa participati in perioada 21.01.2020-03.02.2020 la cursul de  formare initiala in domeniul medierii ce va avea loc in Bucuresti ,in intervalul orar 14:00-20:00PRETUL cursului este  de  3500 de lei cu REDUCERE de 500 lei pentru achitarea taxei  pana in data de 15.01.2020.

In cuantumul taxei de participare veti primi pe langa cunostintele dobandite,  suportul de curs in format tiparit si electronic, precum si caietul de exercitii. Taxa de examinare, certificatul de absolvire  si suplimentul descriptiv ce se elibereaza dupa promovarea examenului  sunt  incluse  in cuantumul  taxei  de inscriere la curs.

Veti beneficia la cerere de inscriere GRATUITA in Asociatia Profesionala ,, Uniunea Nationala a Mediatorilor din Romania" si de consultanta in vederea alcatuirii dosarului pentru autorizarea ca mediator.

Practica in birourile mediatorilor afiliati UNMR este un alt beneficiu oferit de catre LEARNING MEDIATION  TRAINING.

Pentru a va inscrie la curs, va rugam sa transmiteti fomularul completat cu datele dvs. Veti primi de la noi dupa parcurgerea acestui demers, in cel mai scurt timp, confirmarea privind inscrierea dvs. De asemenea, in situatia in care va mai sunt necesare informatii suplimentare, va rugam sa ne adresati intrebarile dvs telefonic la numarul 0726087904( persoana de contact Ignat Cristian) sau prin email la adresa: ignatgroup@gmail.com

 

Programa de formare parcursa contine urmatoarele notiuni:

 

1)      Teoria şi analiza conflictelor

                                                         Subiecte incluse:

-          definirea conflictului

-          tipuri şi răspunsuri la conflict

-          moduri de abordare a conflictului

-          elemente de dinamică a conflictelor

-          elemente de analiză a conflictelor

-          oportunitatea intervenţiei prin mediere

2)   Rezolvarea alternativă a disputelor

                                                 Subiecte incluse:

-          continuumul rezolvării disputelor

-          metode de rezolvare a disputelor

3) Teoria şi practica medierii

                                                    Subiecte incluse:

-          definiţia medierii, principiile medierii;

-          rolul mediatorului, drepturile şi obligaţiile părţilor;

-          avantajele şi dezavantajele medierii;

-          stiluri, tipuri de mediere şi mediatori.

4)   Procesul de mediere şi tehnici de mediere

                                            Subiecte incluse:

                               -    etapele procesului de mediere

                               -     tehnici  de  mediere

5) Etica în mediere

                                                 Subiecte incluse:

-          imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese, auto­ determinarea părţilor, confidenţialitate;

-          coduri de conduită;

-          prevederi legale privind respectarea eticii.

6)   Abilităţi de comunicare

                                               Subiecte incluse:

-          comportament verbal, nonverbal şi paraverbal, ascultare activă, aservitate, întrebări, reformulări, comunicarea în conflict, limbaj neutru, redactarea acordului.

7)   Negociere

                                                  Subiecte incluse:

-          definire, tipuri şi principiile negocierii

-          calităţile unui bun negociator

-          tehnici de negociere

-          dificultăţi în mediere

-          negocierea prin prisma medierii.

8) Organizarea activităţii mediatorilor

                          Subiecte incluse:

-          Legea nr. 192/2006 şi atribuţiile Consiliului de Mediere;

-          redactarea de acorduri şi contracte;

-          gestionarea documentelor mediatorului;

-          confidenţialitatea privind prevederile legale;

-          răspunderea profesională şi forme de protecţie;

-          modul de organizare şi funcţionare a activităţii mediatorului.

 

 

Programa de formare va fi desfăşurată pe parcursul a 80 de ore efective de curs, în două etape de predare, 7 zile pentru fiecare etapă.

Programul zilnic este  de maxim 8 ore în fiecare zi, inclusiv pauzele.

Cursurile vor cuprinde activităţi teoretice şi practice, în proporţie de 70% pentru exerciţii practice şi 30% pentru elemente de teorie.

Se vor folosi metode de instruire variate ce vor cuprinde: prezentări, discuţii interactive în grup, demonstraţii, jocuri de rol, exerciţii scrise, studii de caz.

Veți asista efectiv la demonstraţii de mediere susţinute de către formatori şi veți participa activ la jocuri de rol din cazuistica dreptului civil, comercial, familiei, penal, internaţional, muncii şi comunitar. În cadrul acestor jocuri de rol fiecare cursant va participa în calitate de mediator sau având calitatea de parte sau avocat al părţii.

 

Participarea la curs vă va oferi posibilitatea să obţineți sau să dezvoltați următoarele competenţe, cunoştinţe şi abilităţi privind:

 

-          gestionarea, evaluarea şi analiza conflictelor;

-          introducerea în metodele alternative de rezolvare a conflictelor;

-          identificarea metodelor oportune de rezolvare a conflictelor;

-          oportunitatea intervenţiei prin mediere;

-          înţelegerea procesului de mediere, a etapelor acestuia şi a tehnicilor specifice    aplicate;

-          dezvoltarea abilităţilor de pregătire, conducere şi analizare a medierii pentru obţinerea consensului;

-          dezvoltarea abilităţii de a descoperi interesele fiecărei părţi pentru a obţine beneficii reciproce şi soluţii durabile pentru toate părţile implicate;

-          înţelegerea căilor de a construi şi întări relaţii importante dintre părţile în conflict;

-          facilitarea comunicării eficiente folosind tehnici specifice;

-          dezvoltarea abilităţilor de a înţelege cum trebuie negociat în situaţii dificile cu părţi dificile;

-          gestionarea şi facilitarea negocierii dintre părţile în conflict;

-          conceperea şi redactarea de acorduri şi contracte în conformutate cu dispoziţiile legale;

-          dezvoltarea abilităţilor pentru o mediere sistematizată, încheiată cu o înţelegere a părţilor executată voluntar;

-           promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.2

Persoane de contact

Cristian Ignat, 0726087904, ignatgroup@gmail.com

Aplica la curs

Ex.: Str. / Nr. / Bl. / Sc. / Ap. / Et. / Oras / Judet

Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Trimite sau descarca formularul si trimite-l prin email sau fax.

Fondatori

Ignat & Ignat Formator mediere: Claudiu Ignat

Carti

Ghid de mediere Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor(ADR) Medierea - Standarde și proceduri Revista Medierea - Nr. 1/2010 Ghid de negociere

Parteneri

  • PARTENER
  • Baroul Dolj
  • cmediere.ro
  • unmr.ro
  • juridice.ro
  • lexignat.ro
  • World's Leading Mediation Information Site
  • editurauniversitara.ro
  • ujmag.ro