cursuri formare mediere

Learning Mediation Training

0722.351.924, 0726.087.904

// 17.02.2015

Stimați mediatori,

Publicăm Tabelul cu mediatorii care au depus Dosarul de candidatură în perioada 04-14.02.2015 pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de mediere, actualizat la 16.02.2015.

NOTĂ:  

Privind Dosarele de candidatură, reamintim câteva activități prevăzute în Calendarul alegerilor să se desfășoare în perioada imediat următoare: 

1. Până pe data de 17.02.2015, Secretariatul tehnic: a)-ctualizează și definitivează Tabelul cu mediatorii care au depus Dosarul de candidatură;  b)-redactează un referat pentru fiecare dosar precum și procesul verbal de predare către Comisia Electorală a Dosarelor de candidatură complete. 

2. În perioada 18-19.02.2015, Secretariatul tehnic predă Comisiei Electorale Dosarele de candidaturăcomplete (însoțite fiecare de un referat semnat de Director și șeful Departamentului Juridic) și întocmește procesul verbal pe baza căruia clasează Dosarele incomplete (care nu au fost completate în termen) - Art. 9 alin (5) din Anexa 11 la ROF.

3. În perioada 19-20.02.2015, Comisia Electorală analizează și decide validarea sau invalidarea candidaturilor depuse (Art. 13 alin (1), (2) și (3) din Anexa 11 la ROF).

4. Pe 21.02.2015, Decizia Comisiei Electorale se afișează la sediul CM și se publică pe site-ul acestuia (Art.13 (4) din Anexa 11 la ROF)

5. În perioada 22-26.02.2015, are loc depunerea eventualelor contestații împotriva Deciziei Comisiei Electorale, soluționarea lor și afișarea la sediul CM și publicarea pe site-ul acestuia a Deciziei Comisiei de Soluționare a Contestațiilor privind contestațiile depuse (Art. 14 și 17 din Anexa 11 la ROF).

6. Pe 27.02.2015 se afișează la sediul CM și se publică pe site-ul acestuia, LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILORîmpreună cu  a) - Declarațiile de intenție;  b) - Descrierile competențelor și experienței practice și  c) - CV-le acestora (Art.18 alin (1) și (2) din Anexa 11 la ROF).

 

Cornel Pavel

Director - Secretariat tehnic

Referinţe718 vizualizări.
Dă mai departe

Fondatori

Ignat & Ignat Formator mediere: Claudiu Ignat

Carti

Ghid de mediere Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor(ADR) Medierea - Standarde și proceduri Revista Medierea - Nr. 1/2010 Ghid de negociere

Parteneri

  • PARTENER
  • Baroul Dolj
  • cmediere.ro
  • unmr.ro
  • juridice.ro
  • lexignat.ro
  • World's Leading Mediation Information Site
  • editurauniversitara.ro
  • ujmag.ro